O centru Členové Činnost centra Kurzy pro učitele


Členové centra

Profily všech geografů

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
E-mail
Seznam publikací

Zaměření: Zamýšlené (projektované), realizované a dosažené geografické vzdělání; koncepční, teoretické a metodologické otázky geografického vzdělávání na základních, středních i vysokých školách v národním i mezinárodním kontextu; další vzdělávání pedagogických pracovníků; hodnocení výsledků vzdělávání (národní srovnávací testy, maturita, přijímací řízení na PřF UK); uplatnění absolventů geografie na trhu práce.