O centru Členové Činnost centra Kurzy pro učitele


Členové centra

Profily všech geografů

Doc. RNDr. Hana Kűhnlová, CSc.
E-mail
Seznam publikací

Zaměření: V oblasti základního výzkumu: teoretické problémy didaktiky geografie, koncepce geografického vzdělávání, distanční vzdělávání v oboru učitelství geografie. V oblasti aplikovaného výzkumu: systém dalšího vzdělávání učitelů zeměpisu na PřF UK v Praze, koncepce moderní učebnice zeměpisu, problematika životního prostředí ve vzdělávání, geografie mikroregionu v České republice, didaktika geografie Česka.