O centru Členové Činnost centra Kurzy pro učitele


Členové centra

Profily všech geografů

Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
E-mail
Seznam publikací

Zaměření: 1. Geografie dopravních systémů – hierarchizaci dopravních uzlů a sítí v Česku, studium vlivu dopravní dostupnosti a výstavby dálniční infrastruktury na rozvoj lokalit a regionů (s důrazem na periferní oblasti)
2. Oborová didaktika geografie a problematika koncepce geografického vzdělávání – koncepce a obsah kurikulární reformy, výzkum obecných a geografických dovedností ve výuce, tvorba učebních pomůcek aj.