O centru Členové Činnost centra Kurzy pro učitele


Členové centra

Profily všech geografů

RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
E-mail
Seznam publikací

Zaměření: Problematika geografického vzdělávání (mimo jiné geografické dovednosti, zejména pak mapové dovednosti), a to v rovině zamýšleného, realizovaného a dosaženého kurikula v Česku i v zahraničí, hodnocení výsledků vzdělávání; další vzdělávání pedagogických pracovníků. Využití chytrých technologií ve výuce zeměpisu – interaktivní tabule, tablety, smartphony aj.