O centru Členové Činnost centra Kurzy pro učitele


Členové centra

Profily všech geografů

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
E-mail
Seznam publikací

Zaměření: Vzdělávání v geografii a oborová didaktika geografie, environmentální výchova, geografie životního prostředí, obecná a regionální biogeografie, geografické aspekty biodiverzity, krajinná ekologie, nivní ekosystémy.