O centru Členové Činnost centra Kurzy pro učitele


 • Výuka

  Přehled


  Odkazy k výuce

  Pregraduální studium na geografické sekci PřF UK 

  Doplňující pedagogické studium 

  Postgraduální studium na geografické sekci PřF UK

  Studijní program: Obecné otázky geografie - geografické vzdělávání

  Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

  Geoatest, evropské projekty OPPA, OP VK či výuka v různých pedagogických centrech nebo ekologických organizacích

  Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografie  Didaktika geografie
  Modelové přípravy učitele zeměpisu
  Terénní cvičení z geografie pro učitele
  Přípravný kurz k přijímacím zkouškám