• Navigator
  • ČLENOVÉ
  • doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.Vědecko výzkumné zaměření

Zamýšlené (projektované), realizované a dosžené geografické vzdělání.

Koncepční, teoretické a metodologické otázky geografického vzdělávání na základních, středních i vysokých školách v národním i mezinárodním kontextu.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků; hodnocení výsledků vzdělávání (národní srovnávací testy, maturita, přijímací řízení na PřF UK).

Uplatnění absolventů geografie na trhu práce.


Vyučované předměty

MZ340P27A

MZ340P27D

MZ340S643

MPGS0125

MZ340T04

MZ340S31

MPGS0126

MPGS0064

MZ340P100

MZ300T03

MZ340U04

Didaktika geografie I

Didaktika geografie II

Modelové přípravy učitele zeměpisu

Obecné kolokvium (DIDA)

Pedagogická praxe ze zeměpisu I

Seminář k dipl. práci pro diplomanty z geografie

Teoreticko-metodologická rozprava (DIDA)

Teoreticko-metodologické otázky didaktiky geografie

Teorie a praxe geografického vzdělávání

Terénní cvičení z geografie (pro učitele)

Úvod do geografického vzdělávání a proseminář


Publikace Vypsané práce

Poslední změna: 23. leden 2020 13:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2