• Navigator

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání (GEEN) je jedním z více než desítky výzkumných center katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pracovní skupina je složená především z vědecko-pedagogických pracovníků katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.


Vedle vědecko-výzkumných aktivit v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, se členové centra věnují jak pedagogickým aktivitám na všech úrovních terciérního vzdělávání (vč. doktorského studia a celoživotního vzdělávání), tak ediční a organizační činnosti související s rozvojem geografického a environmentálního vzdělávání. Vzhledem k povaze řešených problémů má centrum výrazně interdisciplinární charakter.


Členové týmu rozvíjejí spolupráci nejen s ostatními katedrami v rámci geografické sekce či sekcemi Přírodovědecké fakulty, ale i s odborníky z dalších vysokých škol v Česku a v zahraničí, s odborníky z oborově blízkých výzkumných ústavů, s odborníky sdruženými v českých i mezinárodních profesních sítích i s odborníky z oblasti decizní sféry a školské praxe.


Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2