• Navigator

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.Vědecko výzkumné zaměření

Problematika dlouhodobých změn využívání krajiny, land use, zemědělství a venkov, druhé bydlení, regionální rozvoj, aplikace mikroregionální a regionální analýzy pro řídící a projektovou sféru, geografické vzdělávání.


Vyučované předměty

MZ300E001

MZ340K01

MZ340P20A

MZ300T01

MPGS0106

MPGS0095

MZ340P143

MZ340P101Z

MZ340U11

MZ340P82

MZ340K04

MZ340K10

MZ340K06

MZ340P34

MPGS0047

Contemporary Human Geography in Czechia II

Dynamika krajiny a krajinných struktur

Geografická analýza mikroregionu

Geografická exkurze

Geografie krajiny pro PGS

Geografie venkova a zemědělství pro PGS

Geografie zemědělství

Globální systémy

Makroregiony světa

Problémové oblasti světa

Seminář k diplomovému projektu I (Krajina a společnost)

Seminář k diplomovému projektu II (Krajina a společnost)

Seminář o krajině

Sociálněgeografické makroregiony světa

Teoreticko-metodologická rozprava


Publikace Vypsané práce
Poslední změna: 23. leden 2020 13:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2