• Navigator
  • ČLENOVÉ
  • doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.Vědecko výzkumné zaměření

Oborová didaktika geografie a problematika koncepce geografického vzdělávání – koncepce a obsah kurikulární reformy, výzkum obecných a geografických dovedností ve výuce, tvorba učebních pomůcek aj.

Geografie dopravních systémů – hierarchizaci dopravních uzlů a sítí v Česku, studium vlivu dopravní dostupnosti a výstavby dálniční infrastruktury na rozvoj lokalit a regionů (s důrazem na periferní oblasti).


Vyučované předměty

MZ340B01

MZ300E001

MZ340P27A

MZ340P27B

MZ300DPA1

MZ300DPA2

MZ340P153

MZ340S03B

MZ340T04

MZ340T05

MZ340T02

MZ340U08

MZ340P14

MZ340P100

MZ300T03

Aplikace GIS v sociální geografii

Contemporary Human Geography in Czechia II

Didaktika geografie I

Didaktika geografie II

Diplomový projekt I (učitelské studium)

Diplomový projekt II (učitelské studium)

Geografie dopravy

Odborný seminář ze SG

Pedagogická praxe ze zeměpisu I

Pedagogická praxe ze zeměpisu II

Pedagogická praxe ze zeměpisu náslechová

Regionální geografie Česka

Sociogeografické regionální systémy

Teorie a praxe geografického vzdělávání

Terénní cvičení z geografie (pro učitele)


Publikace Vypsané práce
Poslední změna: 23. leden 2020 14:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2