• Navigator

RNDr. Martin Hanus, Ph.D.Vědecko výzkumné zaměření

Problematika geografického vzdělávání (mimo jiné geografické dovednosti, zejména pak mapové dovednosti), a to v rovině zamýšleného, realizovaného a dosaženého kurikula v Česku i v zahraničí, hodnocení výsledků vzdělávání.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Využití chytrých technologií ve výuce zeměpisu – interaktivní tabule, tablety, smartphony aj.


Vyučované předměty

MZ340P27A

MZ340P27B

MZ340V07

MZ340S643

MZ340S132

MZ340T04

MZ340T05

MZ340T02

MZ340P100

Didaktika geografie I

Didaktika geografie II

Globální rozvojové vzdělávání

Modelové přípravy učitele zeměpisu

Moderní technologie ve výuce

Pedagogická praxe ze zeměpisu I

Pedagogická praxe ze zeměpisu II

Pedagogická praxe ze zeměpisu náslechová

Teorie a praxe geografického vzdělávání


Publikace Vypsané prácePoslední změna: 23. leden 2020 14:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2