• Navigator

RNDr. Jakub JelenVědecko výzkumné zaměření

Kulturní a historická geografie.

Hlavní organizační garant Zeměpisné olympiády pro Česko.

Hlavní organizátor soustředění pro nadané žáky v geografii (Letní škola Zeměpisné olympiády).

Organizátor Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografie a demografie na PřF UK.

Fakultní koordinátor pedagogických praxí na PřF UK.

Učitel odborných předmětů na Střední průmyslové škole zeměměřické

Člen hodnotící komise celostátního kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru geografie.


Vyučované předměty

MZ340P834

MZ340T03

MZ300T03

MZ340T10

MZ340U04

Regionální geografie Střední Evropy

Sociogeografická exkurze

Terénní cvičení z geografie (pro učitele)

Terénní cvičení ze sociální geografie

Úvod do geografického vzdělávání a proseminářPublikace Vypsané práce


Poslední změna: 11. únor 2020 08:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2