• Navigator
  • VÝUKA

VÝUKA


Pedagogická činnost členů centra GEEN je poměrně bohatá. Podílejí se na přípravě budoucích učitelů zeměpisu (viz bakalářské a navazující magisterské studium) i na přípravě odborníků zabývajících se problematikou geografického vzdělávání (viz doktorské studium). Organizují a lektorují také kurzy adresované učitelům z praxe.


Na této stránce najdete zaprvé podrobnější informace o učitelském studiu geografie na PřF UK na všech úrovních terciérního vzdělávání a zadruhé vedené kvalifikační práce studentů.


Poslední změna: 27. leden 2020 19:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2