• Navigator
  • VÝUKA
  • Učitelské studium geografie

Učitelské studium geografie

BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM UČITELSTVÍ GEOGRAFIE

garant: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.


Které kombinace jsou možné a kde se přihlásit?

» na Přírodovědecké fakultě UK:

Biologie + Geografie

Geografie + Matematika

Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednooborová)


» na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK: Tělesná výchova + Geografie

» na Pedagogické fakultě UK: Dějepis + Geografie


DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO STUDENTY PŘF - GEOGRAFIE - UČITELSTVÍ PRO SŠ A ZŠ (1DPSPRG)

garant: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.


Studium je určeno pouze studentům neučitelských magisterských a doktorských studijních oborů geografie na PřF UK, kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilosti pro výuku geografie na základních a středních školách.

Více informací naleznete zde.


DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM – GEOGRAFIE – učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSGG1)

garant: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.


Studium je určeno pouze absolventům magisterských a inženýrských studijních oborů geografických či oborů příbuzných (ekologie, životní prostředí, regionální ekonomie apod.), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku geografie na základních a středních školách.

Více informací naleznete zde.


DOKTORSKÉ STUDIUM DIDAKTIKA GEOGRAFIE

garant: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.


Cílem doktorského studijního programu Didaktika geografie je příprava odborníků a odbornic participujících na monitoringu a inovaci geografického vzdělávání v Česku v souladu s dosaženým odborným poznáním (zejména v geografii, pedagogice a psychologii), na základě zohlednění předpokládaných vzdělávacích potřeb společnosti a v souladu se vzdělávacími trendy v kulturně vyspělých zemích světa na bázi vědecko-výzkumných výsledků.

Program je určen zejména pro absolventy a absolventky NMg studia Učitelství geografie pro SŠ či pro absolventy neučitelského geografického NMg studia, kteří absolvují pedagogicko-psychologicko-didaktický blok studia (např. v rámci doplňujícího studia na PřF UK).

Více informací naleznete zde.


PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z GEOGRAFICKÝCH OBORŮ

Přípravný kurz je určen zejména uchazečům o studium geografie, kartografie a demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a dále uchazečům o studium oborů, u nichž je součástí přijímací zkoušky zkouška z geografie/zeměpisu, orientace v problematice obyvatelstva, základů společenských věd či všeobecného základu (např. právnické, filozofické, ekonomické fakulty, fakulta sociálních věd či humanitních studií).

Více informací naleznete zde.


Poslední změna: 23. leden 2020 14:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2