Práce studentů

Vybrány jsou studentské práce z předmětů Terénní cvičení pro učitele; Teorie a praxe geografického vzdělávání; Didaktika geografie I. a II.; Moderní technologie ve výuce.


Práce jsou roztříděny do těchto tematických okruhů:

Procvičování znalostí a dovedností žáků

Aktivity využívající nové technologie (interaktivní tabuli, tablet, aj.)

Propagace geografie (vysokoškolského studia geografie či výuky zeměpisu)


Aktivity využívající nové technologie

Propagace geografie


Martin hledá dívku


Život geografa na PřF UK


Jak nám geografie změnila život


PROPAGAČNÍ PLAKÁTY
Poslední změna: 29. leden 2020 11:39 
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.czAdresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2
Jak k nám