• Navigator

Práce studentů

Vybrány jsou studentské práce z předmětů Terénní cvičení pro učitele; Teorie a praxe geografického vzdělávání; Didaktika geografie I. a II.; Moderní technologie ve výuce.


Práce jsou roztříděny do těchto tematických okruhů:

Procvičování znalostí a dovedností žáků

Aktivity využívající nové technologie (video, interaktivní tabuli, tablet, online testy aj.)

Propagace geografie (vysokoškolského studia geografie či výuky zeměpisu)


Aktivity využívající nové technologie

 • VZDĚLÁVACÍ VIDEA

  • Jak příroda mění historii


  • Proč je voda v moři slaná?


Propagace geografie

 • PROPAGAČNÍ VIDEA

  • Martin hledá dívku


  • Život geografa na PřF UK


  • Jak nám geografie změnila život


 • PROPAGAČNÍ PLAKÁTYPoslední změna: 8. leden 2021 14:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2