Práce členů centra

Vybrané práce jsou roztříděny do tří okruhů. První obsahuje práce teoretického či empirického charakteru. Obsahově jsou zacíleny na různá témata geografického vzdělávání. Druhý okruh prací uvádí příspěvek k celkové koncepci výuky zeměpisu. Ve třetím okruhu najdete statě metodického charakteru, které navrhují, jak vyučovat konkrétní témata či procvičovat určité dovednosti žáků.PRÁCE TEORETICKÉHO ČI EMPIRICKÉHO CHARAKTERU


Didaktika geografie: proměny identity oboru

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana. Didaktika geografie: proměny identity oboru. In Stuchlíková, Iva, Janík, Tomáš a kol. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 259–288. ISBN 978-80-210-7769-0


Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana a kol. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie. Praha: Nakladatelství P3K, 2013. 288 s. ISBN 978-80-87343-24-1


Stav geografického všeobecného vzdělávání. Podkladová studie k revizi RVP http://www.nuv.cz/file/4303/

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana. Mozaikovitý obraz stavu geografického všeobecného vzdělávání. Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů. Praha: NUV, 2019


Učební úlohy ve výuce geografie

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, MATĚJČEK, Tomáš. Učební úlohy ve výuce geografie. Praha: Nakladatelství P3K, 2014. 96 s. ISBN 978-80-87343-46-3


Zeměpisné otázky v projektu PISA

Mandíková, Dana, Houfková, Jitka a kol. Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Praha: Česká školská inspekce, 2012. s. 19–21, 129–130. ISBN 978-80-905370-1-9


Hodnocení klíčových kompetencí v přírodovědných předmětech

HAVELKOVÁ, Lenka, JÁČ, Martin, MATĚJČEK, Tomáš, RUSEK, Martin, ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, ŽÁK, Vojtěch. Člověk a příroda. In Kolektiv. Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV. Praha: Česká školní inspekce, 2018. s. 99–125. ISBN 978-80-88087-16-8


PRÁCE METODICKÉ K CELKOVÉ KONCEPCI VÝUKY


Koncepce geografického vzdělávání https://www.egeografie.cz/

MARADA, Miroslav, ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, HANUS, Martin, MATĚJČEK, Tomáš, HOFMANN, Eduard, SVATOŇOVÁ, Hana, KNECHT, Petr. Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika, 2017, Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. Certifikováno Národním ústavem pro vzdělávání dne 20. prosince 2017.


NÁMĚTY VÝUKY JEDNOTLIVÝCH TÉMAT ČI ČINNOSTÍ ŽÁKŮ


Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: výuka v krajině

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana a kol. Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: výuka v krajině. Praha: PřF UK v Praze, 2008. 184 s. ISBN 978-80-86561-63-9


Praha a její okolí: region známý neznámý

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana a kol. Praha a její okolí: region známý neznámý. Praha: Nakladatelství P3K, 2012. 60 s. ISBN 978-80-87186-80-0


Geografie: aktivně, aktuálně a s aplikacemi

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana a kol. Geografie: aktivně, aktuálně a s aplikacemi: Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi – Projekt OPPA. Praha: Nakladatelství P3K, 2012, 67 s. ISBN 978-80-87186-99-2


+ články členů centra v časopisu Geografické rozhledyPoslední změna: 28. leden 2020 15:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.czAdresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2
Jak k nám