Aktuální témata výuky geografie

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru 2017/2018 akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání:  „Aktuální témata výuky geografie“


Proč?  Kurz reaguje na potřebu průběžného odborného geografického vzdělávání s důrazem na porozumění aktuálním otázkám oboru. Cílem je umožnit učitelům středních i základních škol průběžné vzdělávání v geografii prostřednictvím přednášek a seminářů vedených předními odborníky na vybraná témata.


Obsah kurzu reaguje na zaměření projektů OP VVV. Z hlediska „šablony pro SŠ“ naplňuje aktivity Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, konkrétněji Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP, Nové metody ve výuce na SŠ, zvláště pak varianty Polytechnické vzdělávání, dílčím způsobem také Projektová výuka a Čtenářská gramotnost.


Pro koho?  Kurz je zejména určen vyučujícím zeměpisu/geografie na základních a středních školách, popř. vyučujícím průřezových témat RVP, které korespondují s obsahem zeměpisu.


Kdy a kde?  Výuková akce bude pravděpodobně realizována formou celodenního osmihodinového bloku přednášek, seminářů a cvičení, a to ve třech dnech během tří měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK.


Předpokládáme, že kurz bude nabídnut v každém školním roce po dobu jeho akreditace (po tři roky). Otevřen bude, pokud se přihlásí, resp. svoji účast zaplatí alespoň 5 zájemců. Cena kurzovného činí 4 500 Kč.


V případě vašeho zájmu, popř. dalších dotazů kontaktujte doc. Danu Řezníčkovou (registrace a organizace kurzu, ) a Bc. Veroniku Fialovou (platby, ).


Těšíme se na Váš zájem!


Za organizátory Dana Řezníčková


Poslední změna: 27. leden 2020 19:17 
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.czAdresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2
Jak k nám