Účinné metody výuky geografie

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru 2017/2018 akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání: „Účinné metody výuky geografie“


Proč? Cílem kurzu je vytvořit takové výukové podmínky, aby účastníci kurzu mohli získat zkušenosti s využíváním různých metod výuky zeměpisu. Budou zaměřeny na procvičování škály rozmanitých dovedností charakteru intelektového (kritické a tvůrčí geografické myšlení; práce s rozmanitými zdroji informací – mapy, fotografie, texty, číselné údaje, grafy, schémata, krajina), oborově praktického (např. měření veličin a mapování v terénu pomocí GPS, procvičování badatelských dovedností jako např. ověřování hypotéz v terénu aj.) i dovedností pedagogických (důraz na různé způsoby evaluace procesu i výsledků).


Obsah kurzu reaguje na zaměření projektů OP VVV. Z hlediska projektu OP VVV „šablony pro SŠ“ naplňuje aktivity Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, konkrétněji Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP a Nové metody ve výuce na SŠ, zvláště pak varianty Projektová výuka, Čtenářská gramotnost a Polytechnické vzdělávání.


Pro koho?  Kurz je zejména určen vyučujícím zeměpisu/geografie na základních a středních školách, popř. vyučujícím průřezových témat RVP, které korespondují s obsahem zeměpisu.


Kdy a kde?  Výuková akce bude realizována pravděpodobně formou celodenního osmihodinového bloku přednášek, seminářů a cvičení, a to ve třech dnech během tří měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK. Výuka v terénu se bude realizovat na území Prahy či v jejím bezprostředním zázemí.


Předpokládáme, že kurz bude nabídnut v každém školním roce po dobu jeho akreditace (po tři roky). Otevřen bude, pokud se přihlásí, resp. svoji účast zaplatí alespoň 5 zájemců. Cena kurzovného činí 4 500 Kč.


V případě vašeho zájmu, popř. dalších dotazů kontaktujte doc. Danu Řezníčkovou (registrace a organizace kurzu, ) a Bc. Veroniku Fialovou (platby, ).


Těšíme se na Váš zájem!


Za organizátory Dana ŘezníčkováPoslední změna: 27. leden 2020 19:17 
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.czAdresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2
Jak k nám