Podpora oborového čtení nejen ve výuce zeměpisu

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru 2017/2018 akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání: „Podpora oborového čtení nejen ve výuce zeměpisu“


Proč?  Cílem kurzu je vytvořit takové výukové podmínky, aby účastníci kurzu mohli získat relevantní vědomosti, dovednosti a zkušenosti směřující k promyšlené a soustavné podpoře oborového čtení ve výuce zeměpisu i dalších všeobecně vzdělávacích předmětů na základních i středních školách. Pod výrazem oborové čtení rozumíme aktivní a kritické čtení s porozuměním různých typů „textů“ (např. souvislý text z krásné i odborné literatury, mapové podklady, grafy, tabulky a fotografie, i čtení reálné krajiny přímo v terénu).


Obsah kurzu reaguje na zaměření projektů OP VVV. V rámci projektu „Šablony pro ZŠ, resp. pro SŠ“ kurz naplňuje aktivitu Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, resp. SŠ – DVPP, variantu aktivity Čtenářská gramotnost.


Pro koho?  Kurz je určen vyučujícím zeměpisu na základních i středních školách, popř. vyučujícím i jiných všeobecně vzdělávacích předmětů, neboť uváděné přístupy a metody jsou využitelné i v jiných předmětech.


Kdy a kde?  Výuková akce bude realizována pravděpodobně formou celodenního osmihodinového bloku přednášek a seminářů, a to ve 2 dnech během 2 měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 16hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK.  Výuka v terénu se bude realizovat na území Prahy či v jejím bezprostředním zázemí.


Předpokládáme, že kurz bude nabídnut v každém školním roce po dobu jeho akreditace (po tři roky). Otevřen bude, pokud se přihlásí, resp. svoji účast zaplatí alespoň 5 zájemců. Cena kurzovného činí 3000 Kč.


V případě vašeho zájmu, popř. dalších dotazů kontaktujte doc. Danu Řezníčkovou (registrace a organizace kurzu, ) a Bc. Veroniku Fialovou (platby, ).


Těšíme se na Váš zájem!


Za organizátory Dana Řezníčková


Poslední změna: 27. leden 2020 19:17 
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.czAdresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2
Jak k nám